ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

1167

จำนวนนักเรียน

70

จำนวนครู

110

จำนวนห้องเรียน

38

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อ1ห้องเรียน

หอมข้าวหนม โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ที่มาที่ไปของขนมเปี๊ยะในแบรนด์ “หอมข้าวหนม”
มาจากโครงงานวิทยาศาสตร์ + โครงงานแปรรูปอาหาร+ โครงงานอาชีพ ที่ต้องการพัฒนาข้าวของโรงเรียน ซึ่งก็คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกเองโดยโรงเรียนในพื้นที่ 2 ไร่ด้านหลังโรงเรียน (ในพื้นที่ใต้เสาไฟแรงสูงขนาดใหญ่ โรงเรียนไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้สร้างอาคารหรือตึกสูงได้ จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 (เพิ่มเติม…)

DLIT

ระบบ DLIT

ระบบเอสจีเอส (SGS) นักเรียน

ระบบเอสจีเอส (SGS) น …

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภ …

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี คลิกที่นี่