เรียนการเขียนโปรแกรม โดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

เป็น Channel ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ

 

นับตั้งแต่มีการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมา บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของเราก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลาย ๆ อย่างในชีวิตประจำวันของเราล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ทีวี ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป ล้วนแต่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอยู่ทั้งสิ้น Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple เคยกล่าวไว้ว่า ทุก ๆ คนในประเทศนี้ควรเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรม เพราะการเขียนโปรแกรมสอนให้เรารู้จักคิด เนื้อหาในคลิปจะเป็นการยกตัวอย่างวิธีการคิดแก้ปัญหา เพื่อหาค่าที่มากที่สุดและค่าน้อยที่สุด โดยที่เราจะต้องคิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดขั้นตอนการแก้ปัญหาไปเป็นชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ดาวน์โหลดโค้ดได้ที่ ► http://bit.ly/2NIvE2i

เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ ► https://www.youtube.com/subscription_…

playlist สอนภาษาไพธอน Python การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP: Object-Oriented Programming) ► https://www.youtube.com/watch?v=4bVBS…

playlist สอนภาษา C++ เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=_NHyJ…

playlist สอนภาษา C เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=Z_u8N…

playlist สอนภาษา C# เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=hhl49…

playlist สอนภาษาจาวา Java เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=O3rW9…

playlist สอนการทำ Unit Test ภาษาจาวา Java ► https://www.youtube.com/watch?v=R11yg…

playlist สอนภาษาไพธอน Python เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=DI7ec…

playlist สอนภาษา R เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=oy4qV…

playlist สอนภาษา PHP เบื้องต้น ► https://www.youtube.com/watch?v=zlRDi…

 

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​

คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai

Chulalongkorn Business School