โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี

ที่อยู่  12/1  หมู่ที่  5  ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140

โทรศัพท์  0-2927-7239   โทรสาร  0-2927-8290

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี

ที่อยู่  12/1  หมู่ที่  5  ตำบลบางใหญ่  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140

โทรศัพท์  0-2927-7239   โทรสาร  0-2927-8290

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

           
เว็บไซต์อยู่ในช่วงปรับปรุงข้อมูล ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่
Facebook Fanpage "โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี"

 

                                                                      


Copyright © 2019 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect