คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประวิน แก้วดวงแสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรจักร์ ถาวรกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัมภาภัทร์ เสมแป้น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกิตติญา ธนภัทรวุฒิกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี แต่เดิมชื่อ "โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์"

ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 การก่อตั้งโรงเรียนสำเร็จได้เนื่องจากท่านพระครูนนทกิจพิศาล เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดต้นเชือกได้มอบที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จานวน 35 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 3966 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จานวน 2 ห้อง และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้อง การเปิดทำการสอนในระยะแรกนั้น กรมสามัญศึกษาไม่ได้จัดสรรอาคารเรียนและครูให้ โรงเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนและครูจากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกมาช่วยสอนนักเรียนในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่คือสถานที่ในปัจจุบัน และได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังเพื่อทำการเรียนการสอน

Infographic

รวม Infographic โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

  • All
  • App
  • Card
  • Web

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เรื่องค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมาคมชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี)

Read More

เอกสารเพิ่มเติม ในวันรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ห้องเรียนปกติ)

Read More

ติดต่อเรา

ที่อยู่

หมู่ที่ 5 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อเรา

029277239

Email Us

rnnschool@gmail.com

Open Hours

Monday - Friday
8:00AM - 16:00PM

Loading
ข้อความของท่านได้ส่งเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง